top of page

ESD-tøy

Pyntet til fESDt

ESD-mannen3.jpg
BJZ C-210-3686_1.jpg
2BJZ C-210-3686_1.JPG

Ja, det finnes ESD-tøy for nesten enhver anledning og smak. Frakker, yttertøy, T-skjorter, poloskjorter, bukser, belter, luer, hansker og sko. I alle størrelser, fasonger og farger, valget er ditt.

Vanlige klesplagg er ofte laget av syntetiske materialer som lett blir oppladet tribo-elektrisk. En ESD-messig ulempe med syntetiske materialer er at de ikke kan lede elektrisk strøm og derfor ikke kan jordes. Når de blir oppladet kan de holde lenge på sin ladning. Alle elektrostatisk oppladede materialer (og mennesker) er omgitt av et elektrostatisk felt. Elektrostatiske  felt er årsak til elektrostatisk induksjon som unngås i et ESD-beskyttet miljø (EPA). 

Hovedhensikten med tøyet er å gi beskyttelse mot ESD-skader. Det oppnås vanligvis
ved å tilføre konduktive fibre (carbon loaded fibers)  til tøymaterialet. På den måten skaper f.eks. en ESD-frakk et Faraday-bur rundt kroppen. Elektrostatiske felt som  opp-

står pga syntetiske plagg innenfor frakken stoppes pga Faraday-effekten og forhindrer derfor skadelig påvirkning av sensitiv elektronikk (ESDS) på utsiden. Forutsetter at ESD-plagget er igjenknappet opp til halsen.

Sensitiv ESD-følsom elektronikk håndteres innenfor mange bransjer, ikke bare innenfor elektronikkindustrien.  Produsenter av elektronikk har naturlig nok behov for mere omfattende beskyttelsestiltak enn andre og bruk av ESD-tøy er obligatorisk. Andre bedrifter og bransjer hvor følsom elektronikk ikke håndteres i så stor grad eller så ofte, velger kanskje å se bort ifra ESD-tøy som et nødvendig tiltak og det kan i mange tilfeller forsvares.  Atter andre er i tvil  eller mangler kunnskap om  ESD-beskyttelse og velger derfor å  "glemme" og innføre et slikt tiltak.

Som vi vet er ikke en kjede sterkere enn sitt svakeste ledd.  Ved å se bort ifra  ESD-tøy som et viktig bidrag i kampen mot ESD-skader har man skapt et svakt ledd i kjeden som igjen påvirker effekten av andre tiltak. Er din bedrift i tvil om hvilke sikkerhetstiltak som bør innføres, ta kontakt.

Hvordan ESD-tøy oppnår sin virkning?
Den vanligste metode er som allerede nevnt å tilføre tøymaterialet "carbon loaded fibers", dvs tråd som er mettet med karbon. Alt tøy må vaskes, også ESD-tøy. En svakhet med nevnte metode er at karbonet over tid vaskes ut og den ønskede skjermingseffekten gradvis avtar. En bedre (og dyrere) metode for å  oppnå god skjermingseffekt er å be-nytte permanent karbontråd (Resistat®). ESD-tøy med Resistat-tråd kan vaskes  gjen-tatte  ganger uten at karboninnholdet og skjermingseffekten avtar. Andre forskjeller
man bør være oppmerksom på er hvordan plaggdelene er sydd sammen. For å sikre

god elektrisk forbindelse mellom delene er trådkvaliteten svært viktig.

 

ESD-tøy skal testes periodisk for å sikre at tøyet oppfyller krav i hht ESD-standard IEC61340-5-1. Det gjøres vanligvis ved å legge tøyet på en isolerende  flate for deretter
å måle resistans fra erme til erme. 
En smartere og mere tidsbesparende metode for kontroll av ESD-tøy er vha et  vegg-montert apparat, se bilder, hvor tøyermene  festes på to "knaggelektroder" og måling utføres. Enklere blir det ikke.

 

Alt i ESD-tøy finner du her.

 

Hva sier ESD-standard IEC 61340-5-1 om ESD- tøy?

Det er ikke et krav i standarden om at ESD-tøy skal anvendes. Kun hvis tøyet inngår i et ESD-program stilles det krav til overflateresistans og resistans til jord. ​


Et godt ESD-plagg har følgende egenskaper:

  • Antistatisk

  • Skjermende

  • Må kunne jordes via trykknapp eller hudkontakt

Fordelaktige tilleggsegenskaper er som beskrevet under "Hvordan ESD-tøy oppnår sin virkning?

 

bottom of page