top of page

ESD-kurs

Hvorfor ESD-opplæring?

Når man håndterer ESD-følsom elektronikk, kalt ESDS

(ESD-Sensitive Device), er risikoen for ESD-skader stor.

Risikoen kan reduseres betydelig eller forhindres gjennom

kursing av de ansatte. Uten god forståelse for ESD-sikring

utgjør de en risiko, med opplæring og god forståelse vil de
være i fremste linje for å bekjempe ESD-skader.


Bedrifter som har behov for opplæring

 • Elektronikkprodusenter

 • Data/elektronikkservice

 • Automatisert industri

 • Sykehus

 • Forhandlere av elektronikk-komponenter

 • Bedrifter som håndterer ESD-følsom elektro-
  nikk (ESDS)


Kursets målgruppe

 • Ingeniører/teknikere

 • Svakstrømsmontører

 • Elektrikere

 • IT- og produksjonspersonell

 • Yrkesgrupper som håndterer
  ubeskyttet elektronikk

 
 

 

Ta kontakt for nærmere opplysninger,

priser, bestilling av kurs

Kursets målsetting
Tilføre deltakerne god kunnskap og forståelse for ESD-
sikring samt motivere til å iverksette beskyttelsestiltak i

bedriften. Den endelige målsettingen er å redusere ESD-

skader til et akseptabelt minimum                      

 Kursinnhold

 • Moderne elektronikk og nødvendigheten av  ESD-sikring

 • Triboelektrisk oppladning - elektriske ledere og
  isolatorer

 • Elektrostatiske felt og induksjon

 • Ulike typer ESD (direkte og indirekte)

 • ESD-følsomhetsnivåer - komponenter og kretskort

 • Katastrofale og latente ESD-skader

 • EPA(ESD Protected Area) - etablering

 • Krav til utstyr i EPA

 • Jording og skjerming av elektronikk

 • Håndtering av elektronikk på stasjonær arbeidsplass

 • Field service og ESD-beskyttelse

 • Lagring, emballering og transport av elektronikk

 • Balansert ionisering som ESD-beskyttelse

 • Måle- og kontrollinstrumenter innen ESD-kontroll

 • Hovedelementer i et ESD-program​​


Kursinnhold basert på internasjonalt ledende kvalitetsstandard
for ESD-sikring IEC 61340-5-1/rev.2016​

 

Kurs gjennomføres hos din bedrift eller på et sted anvist av dere på
en dato og et tidspunkt som passer
Kursvarighet; 3,5 timer+
Maks. 30 deltakere pr. kurs hvis ikke annet er avtalt

Kursspråk: Norsk eller engelsk

Kursbevis utstedes til deltakerne

 

Kurs kan også "skreddersys" for din bedrift om ønskelig
 

bottom of page