For å utøve effektiv ESD-kontroll trenger man følgende testutstyr:

          1. Testapparat for å  sjekke at jordingsarmbånd/ESD-fottøy har korrekt resistans.
               Daglig sjekk anbefales

          2. Elektrostatisk feltmåler for å avsløre elektrostatisk oppladbare

              materialer og objekter

          3. Overflatemotstandstester med godkjente måleprober for kontroll av elektro-
              statisk avledende gulv- og bordbelegg, stoler, arbeidstøy, emballasje mm.

 

  Disse 3 instrumentene er et minstekrav for å ha en viss kontroll på ESD-sikringen hos

  bedrifter som håndterer ESDS(ESD Sensitive Device)


test3.jpg
test5.jpg
test2.png

Måle- og testutstyr, et minstekrav