top of page

ESD-jordingsutstyr og personsikkerhet

Alle som jobber profesjonelt med elektrisk /elektronisk utstyr er kjent med farene det medfører
å komme i berøring  med strømførende deler. F.eks. kan 30mA vekselstrøm gjennom hjertet være livstruende. Vekselstrøm er langt farligere enn likestrøm.

Det er risiko for ESD-skade enten man jobber med strømtilkoblet eller frakoblet elektronikk.
Mange lurer på om det er utrygt å bruke ESD-jordingsarmbånd eller fotstropper når man jobber
på tilkoblet (live) utsty. Risikerer man å bli utsatt for elektrisk støt med alvorlige eller livstruende følger? Svaret er ja hvis man ikke følger forskrifter og i tillegg bruker utstyr som ikke følger anbefalingene i de etablerte ESD-standardene. Svaret er nei hvis man følger forskrifter og bruker beskyttelsesutstyr som samsvarer med anbefalingene i standardene, ref. standard IEC61340-5-1.


Standard ESD-beskyttelsesutstyr er ment for bruk der spenningen ikke overskrider 250V vekselspenning eller 500V likespenning. Kan man utsettes for spenninger høyere enn de oppgitte skal utstyret ikke benyttes, eller man benytter utstyr som er tilpasset høyere spenning. Krav til personlig sikkerhet skal alltid overstyre krav til ESD-beskyttelse.


ESD-jordingsarmbånd er effektive hjelpemidler innen ESD-sikring. Et komplett jordingsarmbånd består av selve armbåndet og en trykknapp-tilkoblet kabel. Kabelen kan kobles direkte til chassis
på utstyr du skal jobbe på  (bart metall), eller den kan kobles til ei jordingsmatte som er jordtilkoblet.

Armbåndet skal oppfylle to hensikter: 
1. Det skal utligne potensialforskjeller mellom bruker og utstyret de er tilkoblet
2. Det skal sikre at brukeren ikke utsettes for elektrisk sjokk. Alle armbåndskabler skal
    derfor ha en strømbegrensende motstand, oftest 1Mohm 1/4W innmontert i kabelen nær
    håndleddet til bruker. Hvis f.eks. isolasjonen på armbåndskabelen skulle bli slitt bort og  

    kabelen kommer i kontakt med nettspenning, vil den elektriske motstanden sørge for en

    ufarlig strømstyrke ifølge ohms lov, 230/1x10e6=0,23mA

 

Også endel ESD-fotstropper er utstyrt med 1Mohm motstand.  Her er ikke en integrert motstand
så viktig fordi fotstroppene gjerne benyttes på ESD-gulv av elektrostatisk dissipativ type. Da er tilstrekkelig elektrisk resistans ivaretatt i selve gulvbelegget. 

For test av jordingsarmbånd, ESD-fotstropper og fottøy anbefales testapparat som vist her.

Konklusjonen blir at det har ingen betydning for din personlige sikkerhet, verken i negativ eller positiv retning, om du bruker ESD-jordingsutstyr når du jobber på strømtilkoblet utstyr så lenge du følger forskrifter og bruker anbefalt og tilpasset utstyr.

jordingsarmbånf.png
fotstropp.jpg
bottom of page