top of page

ESD-tjenester

DSC_0036 (3).JPG

 

 ESD-bedriftsgjennomgang (audit)

ESD-skader oppstår  på grunn av feil håndtering av ESDS(ESD Sensitive Device), 

feil utstyr, mangelfullt utstyr,  manglende rutiner, manglende kunnskap etc.
En bedriftsgjennomgang kan avdekke eventuelle feil og mangler og dermed forhindre de ulemper og negative konsekvenser de kan medføre.

En total gjennomgang av bedriftens ESD-sikring utføres i samsvar med ledende

internasjonale ESD-standard IEC61340-5-1.

Alle områder og arbeidsmetoder i bedriften som har betydning for ESD-sikkerheten evalueres. I tilstandsrapporten påpekes eventuelle  svakheter og forslag til nødvendige utbedringer presenteres.

 

 Kontroll av gulvbelegg
Elektrostatisk avledende/dissipative og konduktive gulvbelegg må kontrolleres periodisk. Belegg som ikke har tilfredsstillende avledningsresistans  gir risiko
for ESD-skader og betydelige kostnader. 

 Øvrige konsulenttjenester

Det er av stor betydning at utstyr og materialer som benyttes innenfor EPA (ESD

Protected Area) og ved håndtering av ESDS gir tilstrekkelig beskyttelse  og  at samsvar med ESD-standard  oppfylles. Vi kontrollerer utstyr som stoler, arbeids-
bord, reoler, verktøy, emballasje, arbeidstøy/fottøy ioniseringsvifter.

Alle oppdrag behandles konfidensielt

Bestill tjenester her

DSC_0017 (2).JPG
DSC_0056.jpg
bottom of page