top of page

Feilfri- og driftssikker elektronikk?

-effektiv ESD-sikring er en  forutsetning-

Hva er ESD?

ESD(ElectroStatic Discharge)  
er en ukontrollert elektrostatisk

utladning mellom to objekter 
med ulikt elektrisk potensial,
f.eks. en person og et kretskort
eller elektronikk-komponent.

ESD er en av hovedårsakene
til feil på elektronikk. 
Elektronikkindustrien utvikler
stadig mere komplekse og kraft-
fulle kretser. Med økende kom-
pleksitet og pakketetthet øker
også komponentenes følsomhet

 

ESDS(ESD Sensitive Device) er en
betegnelse som brukes på krets-
kort, komponenter, moduler etc.
som er ESD-følsomme.

 

ESD-kurs

Kurs avholdes hos din bedrift på et sted i Norge på avtalt dato.
Målgruppe:

 • Ingeniører/teknikere

 • Svakstrømsmontører

 • Elektrikere

 • IT- og produksjonspersonell

 • Yrkesgrupper som håndt-
  erer ubeskyttet elektronikk

Online ESD-kurs
på TEAMS

ESD-audit

Gjennomgang av bedriftens ESD-sikring. Alle områder som inngår
i ESD-programmet kontrolleres,
både utstyr og arbeidsmetoder.
Tilstandsapport med utførlig be-

skrivelse av ESD-sikkerheten med
forslag til eventuelle utbedringer

fremlegges.

Referansestandard: IEC61340-5-1

ESD - tjenester
 • Resistansmålinger av gulv-
  belegg

 • Evaluering av ESD-utstyr

 • Implementering av ESD-
  program

EPA-bilde.jpg

Måle- og testutstyr

  et minstekrav

 3D-printing med

   ESD-filament -

   duger det?

Fly og statisk 

elektrisitet

Tvilsomme 

ESD-produkter

bottom of page